Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oshovy meditace

Kundalini meditace

Tato meditace je hodinová a skládá se ze čtyř částí, tři části jsou s hudbou a poslední je bez hudby. Obvykle se dělá se šátkem na očích.

 

První část: 15 minut - Třesení

Uvědom si propojení se zemí v místě chodidel a s nádechem nech stoupat energii přes celé nohy nahoru do celého těla. Zkus si představit, že do tvých chodidel vstupují jemné vibrace ze země, jemné vlny energie a ve spirále stoupají nahoru. Celé tvé tělo začíná vibrovat a jemně se chvět a třást se. Staň se touto vibrací, staň se třesením.

 

Osho: "Dovol třesení, ale nedělej ho. Stůj v tichosti, pozoruj jak přichází a když se tvé tělo začne třást, pomož mu, ale nevytvářej ho. Užij si ho, tu krásu, dovol mu, přijmi ho, uvítej ho, ale neovlivňuj ho vůlí.
Pokud použiješ sílu, stane se to cvičením, tělesným, fyzickým cvičením. Poté tu třesení bude, ale pouze na povrchu, nepronikne zcela tebou. Zůstaneš trvdá jako kámen, jako skála budeš uvnitř. Zůstaneš manipulátorem, ten co něco dělá, a tělo bude pouze následovat. Ne tvé tělo, ale ty je oč tu jde.
Když říkám třást se, myslím tím tebe celého, celé tvé zkamenělé bytí by se mělo třást v základech, až tak že se stane kapalným, tekoucím, tajícím, plynoucím. A když se zkamenělé bytí stane tekoucím, tvé tělo bude následovat. Poté se nebudeš třást, ale bude tu jen třesení. Pak zde nebude nikdo kdo ho vytváří, pouze se to děje. Už zde není žádný činitel."

 

Druhá část: 15 minut - Tanec
Tanči tak, jak to cítíš, nech své tělo pohybovat, jak se mu zachce. Pouze necháš své tělo projevovat se pohybem, v pohybu.
  

Třetí část: 15 minut – Stání nebo sezení s hudbou

Buď tichá, zůstaň stát nebo se posaď, pozoruj, buď jen svědkem toho, co se děje uvnitř i venku.

 

Čtvrtá část: 15 minut – Leh na zádech
Lehni si na zem a buď tichá. Pozoruj.

  

CHAKRA DANCE – TANEC ČAKER

Je to meditace jednotlivých čaker pomocí tance a spontánního pohybu. Hudba se mění na každou čakru a postupně prochází od 1. po 7. čakru, zatímco se soustředíš na každou čakru zvlášť a necháš vibrace hudby vstupovat do těla a projevuješ je tancem. Nakonec je sezení nebo stání v meditaci, kdy se energie vrací do srdce - láskyplný tanec srdce. Meditace je ukončena relaxací vleže.

 

Nataraj


Nataraj je 65minutová taneční meditace se třemi částmi a speciálně vytvořenou hudbou. Totální zmizení v tanci a poté odpočinek v tichosti a klidu je cestou dovnitř.

Osho: "Zapomeňte na tanečníka, na střed vašeho ega, staňte se tancem. To je meditace. Tančete tak hluboce že zapomenete že nějaké "Já" tancuje a zkuste pocítit že vy jste tanec. Rozdělení musí zmizet. Pak se to stane meditací. Pokud zde je rozdělení, pak je to cvičení: dobré, zdravé ale nelze ho nazvat duchovním. Pak je to jednoduše tanec. Tanec je výborný sám od sebe. Po tanci se cítíte čerstvý, mladý. Ale není to ještě meditace. Tanečník musí pryč, pak jen tanec zůstane.... Nestůjte mimo a nebuďte pozorovatelem. Zúčastněte se! A buďte hraví. Pamatujte si vždy toto slovo hravost - to je základ."

První část: 40 minut
Se zavřenými očima tančete jako posedlý. Dovolte vašemu nevědomí kompletně převzít kontrolu nad vámi. Nekontrolujte své pohyby ani nesledujte, co se s vámi děje. Pouze buďte totálně v tanci.
  
Druhá část: 20 minut
Stále se zavřenýma očima si hned lehněte na zem. Buďte v tichosti a v klidu.

Třetí část: 5 minut

Tance oslavy a radosti.

 

Chakra sounds – ZVUKY ČAKER

Tato meditace používá hlasových zvuků vytvořených meditujícím spolu s hudbou k otevření a harmonizaci čaker tím, že na ně přeneseme pozornost. Meditace vás může dovést do hlubokého, poklidného vnitřního ticha buď skrz vytváření vlastních zvuků a nebo pouze nasloucháním a prociťováním zvuků uvnitř vás. Tato meditace se může dělat v kterýkoliv čas.
   
První část: 45 minut  Zvuky čaker  

Postav se, sedni si pohodlně nebo se polož na zem podle toho co je ti bližší. Udržuj svou páteř rovně a tělo uvolněné. Zvuk by se měl vytvářet s otevřenými ústy s uvolněnou čelistí. Ústa nechte otevřená po celou dobu.

Zavři oči a naslouchej hudbě  a jestli chceš, začni vytvářet zvuk v první čakře. Může to být jeden tón anebo může být kolísavý a proměnlivý. Nech se vést hudbou, přesto můžete být tvořivý s vaším vlastním tónem. Zatímco posloucháš zvuk hudby nebo ten co vytváříš, prociť pulsování zvuku v samém středu své čakry, i když na začátku to může být pouze v představě.

Osho navrhoval že lze použít představivost abychom se "naladili  na něco, co už tady ve skutečnosti je." Tak pokračuj v této technice, přestože máš tento pocit.
Spolu s uvědoměním může vaše představa vás dovést ke zkušenosti s vnitřní vibrací  každého centra. Jakmile uslyšíš, že se tón změnil do vyššího ladění, znamená toto, že naslouchání a procítění zvuku se přesouvá do druhé čakry. Pokud chceš, můžeš opět vytvářet svůj vlastní zvuk. Tento postup se opakuje stejným způsobem až do sedmé čakry.

Jak se pohybuješ z čakry do čakry dovol, aby se i tvůj zvuk stal vyšší v ladění. Po poslechu a zvucích v sedmé čakře začne tón zpátky klesat postupně přes všechny čakry. Jak jde tón dolů, poslouchej a vytvoř i ty zvuk v každé čakře.

Zkus si představit, že tvé tělo se začíná stávat dutým jako bambusová flétna, dovol zvuku rezonovat od vrcholu hlavy až ke spodní části páteře. Pak je chvíli pauza a znovu se opakuje celá sekvence dýchání do čaker od první do sedmé. Celkem se opakuje 3x v celkové délce 45 minut.

Meditaci lze rozšířit o další rozměr pomocí vizualizace. Otevři se vizualizaci obrazů, které se objeví ve tvé představivosti, když se zaměřuješ na jednotlivé čakry. Není nutné vytvářet obrazy, pouze být vnímavý k těm, které můžou přijít. Mohou to být barvy, ornamenty či scény z přírody. Cokoliv přijde, můžete vidět v obrazech anebo to můžete pouze cítit prostřednictvím myšlenky (vědět). Můžete třeba vidět zlatou barvu anebo vnímat „zlatou“.


Druhá část: 15 minut  Ticho

Po skončení poslední sekvence zůstaň sedět nebo si lehni v tichosti na zem se zavřenýma očima. Zůstaň v tichosti a nezaměřuj pozornost na nic konkrétního. Umožni si být vědomí a pozorovat, co se děje uvnitř. Buď uvolněná a zůstaň svědkem toho, co se děje a nic neposuzuj.

 

Nadabrahma


Tato meditace je hodinová a má tři části. Je to technika, při které se sedí a pomocí „mručení“ a pohybem rukou se vytváří vnitřní rovnováha, harmonie mezi myslí a tělem.
Vhodná pro jakoukoliv denní dobu kdy máte prázdný žaludek a poté zůstanete neaktivní ještě po dobu patnácti minut.

"Pamatujte si, v Nadabrahmě dovolte, aby bylo vaše tělo i mysl totálně pospolu, ale pamatujte si, že vy se musíte stát pozorovatelem. Odejděte od nich, jednoduše, pomalu, zadními dveřmi, bez boje, bez námahy." Osho

První část: 30 minut

Posaď se do uvolněné pozice se zavřenými očima. Se zavřenými ústy začni mručet, natolik hlasitě že pokud jste ve skupině můžete slyšet ostatní. Tím se vytváří vibrace ve tvém těle. Můžeš si představit dutou trubici nebo nádobu naplněnou pouze svou vibrací z mručení. V jednom okamžiku se stane, že zatímco mručení pokračuje, ty se stáváš posluchačem. Žádné zvláštní dýchání není nutné a pokud chceš, můžeš změnit výšku mručení a lehce svým tělem pohybovat, pokud to potřebuješ.

Druhá část: 15 minut
Tato část je rozdělena na dvě menší části po sedmi a půl minutách. V první části se ruce pohybují dlaněmi vzhůru v kruhovém pohybu ven. Začíná se na břichu u pupíku, obě ruce směřují dopředu a pak se rozdělují, aby vytvořili dva velké zrcadlové kruhy naproti sobě. Pohyb by měl být tak pomalý, že bude téměř nepostřehnutelný. V tu chvíli předáváš energii celému vesmíru.

Po sedmi a půl minutách se hudba změní a ruce se otočíš dlaněmi dolů a začneš jimi pohybovat v opačném směru. Nyní ruce se budou spojovat při pohybu směrem k břichu a rozdělovat do strany. V tu chvíli nabíráš energii dovnitř. Pohyb je lehký a pomalý.

 

Třetí část: 15 minut
Seď absolutně tiše a klidně.