Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaký typ milenky / milence jste?

Jaký typ milenky / milence jste?

 

 

Většina lidí bývá kombinací několika postav současně. Není to návod na to, jak se chovat, ale spíše návod na to, jak identifikovat chyby, které děláme ve svém životě – tedy vlastně v sexu – i když ono je to vlastně jedno a to samé, alespoň podle PhDr.Barbary de Angelis, americké psycholožky a terapeutky, která to podrobně popisuje ve své knize Tajemství lásky aneb jak se stále milovat, ze které zde uvádím stručný přehled:

 „Tajemství: Způsob, jímž se milujete v ložnici, přímo ovlivňuje vaše pocity o sobě samých i o jiných a vaše chování mimo ložnici.„

 Na základě vašich zkušeností ve vaší „sexuální učebně“ si děláte závěry o vašich vztazích k druhým i k sobě samým. Sex je jedním z nejmocnějších způsobů formování vlastní osobnosti. Tajná moc sexuální učebny vás vrací do velmi zranitelného, jakoby dětského stavu vnímavosti, takže chování, kterému se v ní naučíte, pak uplatňujete ve svém životě jak v ložnici, tak mimo ni.

Není žádný dobrý nebo špatný, jen sex, který ve vás vyvolává dobré nebo špatné pocity k sobě nebo k vašemu partnerovi.

 Jaké hry tedy hrajete v sexu? Do jakých rolí se dostáváte?

 

1. Dopravní strážník

2. Mučedník

3. Sobec

4. Umělec

5. Mrtvola

6. Zvíře

7. Loudal

8. Uspokojitel

9. Idealista

10. Pokušitel

 

 


1.     Sexuální dopravní strážník

 

Říkají druhým, jak jej mají milovat, aniž čekají, až mu sami nabídnou svou lásku.

 

-         Poučují své partnery krok za krokem, co mají dělat

-         Jsou velmi kritičtí

-         Nevěnují příliš mnoho pozornosti tomu, aby působili potěšení svým partnerům

-         Pokud se stane něco „nesprávného“, mohou se zastavit a odmítnout pokračovat

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Jsou velmi vybíraví a netrpěliví

-         Neustále druhým radí nebo se k nim chovají jako „matka“

-         Kritizují ostatní, pokud něco udělají špatně

-         Neradi někoho poslouchají nebo se řídí cizími radami

-         Jsou přísní sami na sebe

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Strach, že nedostanou to, po čem touží

-         Nevěří v partnerovy schopnosti uspokojit je

-         Chtěli by, aby se o ně někdo staral jako o malé děti

-         Chtěli by, aby je někdo hýčkal, rozmazloval, staral se o ně, aby někom na nich záleželo, cítili bezpečí a lásku

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Pocit, že jsou ovládáni

-         Že jsou nuceni předvádět se

-         Připadají si neschopní

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Věřit, že ostatním na nich záleží a snaží se je uspokojit

-         Trpělivosti se sebou samými i druhými

-         Smíření se s vlastními chybami i s nedostatky ostatních

-         Přizpůsobivosti, když se jim něco vymkne z rukou

-         Oddanosti svým partnerům a jejich způsobu milování 

 

 

2.     Sexuální mučedník

 

Sní o dni, kdy pozná člověka, který bude přesně vědět, po čem touží, a bude jej dokonale milovat.

 

-         Často nemají potěšení z toho, co se děje během milostného aktu, jenom se mračí a trpně vše snášejí

-         Chtějí mít soulož co nejrychleji za sebou

-         Mají pocit, že nic, co udělají, nemůže změnit to, co se děje

-         Stěžují si na nedostatek uspokojivých sexuálních zkušeností

-         Domnívají se, že jejich partneři nevědí jak je uspokojit

-         Jen s potížemi dosahují orgasmu

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Nedokáží si říct o to, co by chtěli od ostatních

-         Mají pocit, že je nikdo nedokáže náležitě ocenit

-         Viní druhé za to, že jsou neúspěšní, nešťastní, atd.

-         Vyprávějí spoustu příběhů, ve kterých ze sebe dělají chudinky

-         Vůči opačnému pohlaví se chovají velmi pokorně a ostýchavě

-         Neustále chtějí po druhých rady, kterými se pak stejně neřídí

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Mají vztek, že nedostávají to, po čem touží

-         Bojí se vyjádřit svoje pocity

-         Mají strach z opuštění

-         Chybí jim sebeúcta: „Stejně si to nezasloužím.“

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Bojí se, že je nedokáží uspokojit

-         Jsou nuceni sami se dovtípit, co sexuální mučedníci cítí („psychický sex“ – „že neuhodneš, co bych chtěla“)

-         Jsou plni vzdoru, protože nedokáží číst jejich myšlenky a mají z toho pocit viny

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Využívat svou vlastní moc a požádat o to, po čem touží

-         Odmítnout, když se jim něco nezamlouvá

-         Důvěřovat sami sobě a svým pocitům

-         Přiznat si, že musí pomocí adekvátní komunikace ovlivňovat svůj život v posteli i mimo ni 

 

 

3.     Sexuální sobec

 

Noří se do vlastního sebeuspokojení a utone ve vlastních pocitech, pokud nemá partnera, často masturbuje. Snaží se dosáhnout co největší rozkoše.

 

-         Myslí jen na vlastní potěšení

-         Věnují malou nebo žádnou pozornost pocitům svých partnerů

-         V případě nutnosti využívají k prodloužení rozkoše svou fantazii

-         Cílevědomě jdou za tím, co chtějí

-         Nevzrušuje je partnerovo vzrušení

-         V posteli moc nemluví, a pokud ano, tak jen kvůli vlastnímu vzrušení

-         Je možné, že k milování potřebují stimulaci (drogy, alkohol)

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Jsou energičtí

-         Nejsou dobrými posluchači, často druhým skáčou do řeči

-         Bývají ctižádostiví

-         Působí dojmem chladných, necitlivých lidí – jsou lhostejní vůči ostatním

-         Mohou mít vypěstovaný návyk (jídlo, alkohol, prášky)

-         Trpí nedostatkem sebedisciplíny

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Strach z intimností

-         Obavy, že zůstanou sami a nikdo je nebude mít rád

-         Strach, že nikdy nebudou mít dost, v minulosti byli totiž odbýváni

-         Hrůzu z potřeby jiného člověka

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Připadají si nedůležití

-         Nemilovaní

-         Zanedbávaní

-         Mají vztek, že jsou jen využíváni

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Dávat ostatním

-         Nalézat potěšení v radosti jiných – zvýšit svou vnímavost vůči pocitům svým i jiných lidí, nejenom uspokojovat své vlastní potřeby

-         Znovu k sobě nechat přijít lásku

 

 

4.     Sexuální umělec

 

Záleží jim na tom, aby věděli, že je tím nejvášnivějším člověkem, jakého jste kdy poznali a snaží se tak zakrýt svůj pocit, že nejsou dobří milenci a strach z opuštění.

 

-         Velmi dramaticky vyjadřují svou vášeň

-         Dělají hodně pohybů a vydávají spoustu zvuků

-         Znovu a znovu vám donekonečna tvrdí, jak je to nádherné

-         Svou rozkoš možná předstírají nebo zveličují

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Snadno se pro něco nadchnou a hodně mluví

-         neradi vedle sebe nechávají „účinkovat“ ostatní a neradi se od nich něčemu učí

-         potřebují hodně ocenění

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Strach, že neumí dobře milovat

-         nejistotu

-         obavy z opuštění

-         zoufalou touhu po lásce a pozornosti

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         cítí se opomíjení

-         zneužívaní

-         jsou zmatení a nedůvěřiví

-         někdy bývají plní vzdoru

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         že se nemusí předvádět, aby je ostatní měli rádi

-         věřit, že druzí dokáží vidět, jací skutečně jsou

-         uvolnit se a být sami sebou

-         poskytovat ostatním lásku a podporu

 

 

5.     Sexuální mrtvola

 

Někteří jsou ztuhlé strachy, že se svým partnerům znelíbí nebo budou opuštěny, jiní mají vztek na všechny muže nebo ženy, protože jim ubližují, opouštějí je.

 

-         Málo nebo vůbec slovně nereagují na chování svých partnerů

-         Obvykle nemívají orgasmus

-         Když se jich zeptáte, co chtějí, odpoví „Já nevím“, nebo „Mne je to jedno“

-         Téměř nikdy nedají podnět k milování

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Jsou nervózní

-         Mají strach z druhých

-         Potlačují své emoce

-         Působí chladným, někdy dokonce cynickým dojmem

-         Možná užívají drogy, přejídají se nebo pijí , aby s jejich pomocí „unikly“ realitě

-         Mívají období, kdy jsou dlouho smutní a zahořklí

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Bojí se, že udělají chybu nebo neuspokojí svého partnera

-         Mají vztek, že nedostávají lásku, kterou potřebují

-         Jsou plní beznaděje

-         Chrání sami sebe před druhými

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Mají pocit, že je nedokáží uspokojit

-         Jsou frustrovaní

-         Jsou sobečtí

-         Mají vztek

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Odvážit se riskovat a dělit se s druhými o svoje pocity

-         Začít věřit, že mohou dostat to, po čem touží

-         Odpouštět ostatním a dát jim znovu šanci

 

 

6.     Sexuální zvíře

 

Když souložíte se sexuálním zvířetem, nejste si jisti, zda se s vámi miluje, nebo vás požírá.

-         Vedou nechutné řeči a mluví velmi nahlas

-         Chovají se živočišně a surově

-         Sexuální akt provádějí velmi intenzivně

-         Přeměňují svůj hněv ve vášeň

-         Cítí potřebu ovládat své partnery

 

Typické příznaky v každodenním životě

-          Jsou velmi agresivní nebo zádumčiví

-         Mohou být pomstychtiví, neumějí odpouštět

-         Musí mít všechno pevně v rukou

-         Jsou výbušné povahy

-         Mohou působit dojmem, že jsou velmi přísní sami na sebe

 

Co skutečně prožívají během milování

-          Hněv nebo nenávist vůči druhému pohlaví

-         Strach z nedostatku lásky

-         Bolest z hlubokých pocitů ublížení v dětství

-         Vzdor, že je nikdo nemá rád

-         Obavy, že by je někdo mohl ovládnout a přinutit je cítit jejich zranitelnost

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Jsou vystrašení

-         Nespokojení

-         Nevědí, co se ve skutečnosti děje

-         Cítí zlost, ale nevědí proč

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-          Být znovu zranitelní

-         Dostat se do styku se smutkem pohřbeným pod svým hněvem

-         Důvěřovat ostatním, ne jim ubližovat

 

 

7.     Sexuální loudal

 

Vždy nabídne výmluvu, protože zrovna nemá náladu nebo čas. Úmyslně se vyhýbá sexu.

Typické příznaky v každodenním životě

-         Hledají si výmluvy, aby se s partnery nemuseli milovat

-         Dokonce i během soulože využívají malých problémů nebo vyrušení – přestanou být vzrušení a končí

-         Tvrdí, že jejich partneři jsou příliš sexuálně nároční a nenasytní

-         Neříkají pravdu o svých pocitech

-         Neprojevují žádnou vášeň vůči svým partnerům

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Utíkají před jakýmikoliv pocity, s nimiž se dostanou do styku

-         Otálejí s věcmi, které je zapotřebí udělat

-         Nesnášejí, když jim někdo říká, co mají dělat

-         Jsou velmi racionální a rozumní

-         Hodně mluví

-         Jen s obtížemi se dokáží postavit tváří v tvář vlastnímu já

-         Sami sebe berou velmi vážně

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Strach z intimností

-         Pocity nedokonalosti a neschopnosti

-         Strach, že budou odsouzeni a potrestáni

-         Připadají si nemilovaní a osamocení

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-          Žít v přítomnosti, ne v bolestné minulosti nebo se strachem z budoucnosti

-         Že nemusí být dokonalí, aby je někdo měl rád

-         Znovu důvěřovat lásce

-         Být pružnější

-         Nechat do svého života vstoupit radost a smysl pro humor

 

 

8.     Sexuální uspokojitel

 

-         Donekonečna se ptají „Líbí se ti tohle?“, „Působím ti potěšení?“

-         Cítí se ublížení, když se jejich partnerům nelíbí, co se děje

-         Udělají cokoliv, aby partnerům vyhověli

-         Jen s potížemi cítí svou vlastní rozkoš

-         Potřebují nesmírné množství ujištění a ocenění

 

Typické příznaky v každodenním životě

-          Snaží se lidem vždy vyhovět

-         Být u nich oblíbení

-         Nedokáží druhým říct ne

-         Neumí se prosadit

-         Mají strach z osamělosti

 

Co skutečně prožívají během milování

-          Strach ze své sexuální neschopnosti

-         Zoufalou touhu být milováni

-         Strach z neschválení nebo opuštění

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Jsou nuceni předvádět se

-         Cítí vůči nim povinnost

-         Mají pocit, že jsou ovládáni

-         Cítí vinu

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Že proto, aby je druzí měli rádi, nemusí jim vždycky jen vyhovět

-         Že mohou odmítnout, když se jim něco nelíbí

-         Že se mohou uvolnit a věřit, že láska je tu i pro ně

-         Že si zasluhují být milování takoví, jací jsou

 

 

9.     Sexuální idealista

 

-         Každý sexuální prožitek jim připadá fantastický

-         Zahrnují své partnery nesmírným množstvím komplimentů a lichotek

-         Hodně o intimním styku mluví potom

-         Říkají svým partnerům, co cítí

-         Srovnávají své současné partnery s minulými

 

 

Typické příznaky v každodenním životě

-         Vidí svět růžovými brýlemi

-         Popírají své negativní pocity

-         Myslí si o sobě, že jsou inspirací pro ostatní

-         Klamou sami sebe ze strachu, že když přiznají svou nedokonalost, jejich život se zhroutí

-         Bojí se, že selžou a zůstanou osamocení

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Obávají se, že udělají chybu nebo budou odmítnutí

-         Mají strach ze své sexuální neschopnosti

-         Bojí se přiznat si, že jsou s nesprávným člověkem

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-          Cítí nátlak předvádět se a mít podobné hluboké prožitky

-         Připadají si neschopní

-         Mají pocit, že nejsou milováni taková, jací jsou

-         Nedůvěřují jejich citovým projevům

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-          Přijímat věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, a nesnažit se zdokonalovat je

-         Věřit sami sobě a své roli v životě

-         Naučit se přizpůsobivosti

-         Pochopit, že nemusí být dokonalí, aby je ostatní měli rádi

 

 

10.                       Sexuální pokušitel

 

 

Rád dává najevo svou neodolatelnost, ale když přijde na věc, sexuální temperament mizí jako mávnutím proutku. Vzrušuje jej představa, že je divoký a přitažlivý, ale ne samotný sexuální akt. Mají ve zvyku vzrušovat druhé, ale ve skutečnosti mají ze sexu strach.

 

-         Chovají se velmi agresivně

-         Snaží se chovat nebo vypadat jako ztělesnění snové představy svých partnerů

-         Rádi svádí bohaté, mocné nebo slavné lidi

-         Jakmile dojde k souloži, mohou se stáhnout do sebe a chtít, aby bylo co nejrychleji po všem

 

Typické příznaky v každodenním životě

-          Kladou důraz na povrchnost – vzhled, oblečení, postavení, atd.

-         Chovají se velmi soupeřivě k lidem stejného pohlaví

-         Snadno začínají žárlit

-         Nedobře přijímají komplimenty

-         Jakoby je obklopovalo tajemství – tuto auru si záměrně pěstují

 

Co skutečně prožívají během milování

-         Nechuť k sexu

-         Vzdor, že v mládí je druzí ovládali

-         Nejistotu

-         Strach z ublížení

 

Jaký mají pocit jejich partneři

-         Zneužívání

-         Manipulování

-         Bezvýznamní

-         Zklamaní nebo rozhněvaní

 

Co se mohou naučit ve své sexuální učebně

-         Neovládat ostatní

-         Opět důvěřovat

-         Pochopit hlubší význam života

-         Uzdravit ublížené, nedůvěřivé dítě v sobě

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář