Jdi na obsah Jdi na menu
 


7 rovin partnerského vztahu podle čaker

 

Roviny partnerského vztahu v souvislosti s čakrami

 

1. rovina vztahu – kořenová čakra – Materiální spolužití

 

Harmonický vztah:

-             vzájemně se podporujete v oblasti zaměstnání či financí

-         jasně a uspokojivě máte upraveny společné finance

-         pomáháte si v materiálních záležitostech

-         poskytujete si svobodu a nezávislost skrze vyváženou výměnu

-         jste velkorysí v dávání a přijímání co se týče materiálních záležitostí

-         společně si užíváte materiální blahobyt

 

Narušený vztah:

-         jeden na druhém je materiálně či finančně závislý

-         ve vztahu je vytvářen tlak způsobený dluhy nebo finanční nejistotou

-         finanční podpora slouží jako nástroj manipulace

-         ve vztahu je nevyváženost mezi dáváním a braním

-         je zde nebezpečí, že vztah bude omezen na materiální jistoty

-         ve vztahu se projevuje lakota a malichernost v materiálních záležitostech

 

2. rovina vztahu  – sakrální čakra – Emociálně-sexuální spojení

 

Harmonický vztah:

-         cítíte sexuální přitažlivost a naplnění

-         ve vztahu je erotika, emocionalita a touha

-         vztah je založen na tělesné přirozenosti

-         máte zkušenost bytostně hluboké sexuální vášnivosti

-         vaši sexualitu prožíváte jako meditaci a energetickou transformaci

 

Narušený vztah:

-         ve vztahu je sexuální nezájem nebo dokonce averze a citový chlad

-         jste ve stavu tělesné disharmonie a frustrace

-         ve vztahu se projevuje žárlivost a sexuální vlastnické nároky;

-         máte pocity viny, či dokonce nechuť a sebetrestání (za to si můžu sám, protože já…)

-         sex je ve vztahu používán jako mocenský nástroj

-         vztah je fixován pouze v sexuální rovině – jako kompenzace chybějící lásky a pravého hlubokého spojení

-         vztah je založen na sexuálním poddanství

 

3. rovina vztahu – solární plexus –  Snaha o sebepotvrzení, Schopnost se prosadit a moc

 

Harmonický vztah:

-         vzájemně se podporujete při zdokonalování se v zaměstnání

-         podporujete vaše individuální sebevyjádření

-         rozvíjíte osobní síly a jedinečnost

-         vzájemně si pomáháte při seberealizaci a osamostatňování

 

Narušený vztah:

-         vzájemně si kladete překážky při sebevyjádření, seberealizaci a osamostatňování,

-         jeden převažuje nad druhým

-         ve  vašem vztahu se vytváří tlak způsobený přehnanou ctižádostivostí a přehnanými nároky

-         sebepotvrzování na úkor druhého,

-         přepjaté usilování o moc

-         jste (či jeden z vás je) egocentrický, vztahovačný, bezohledný

-         chováte se extrémně konkurenčně

 

4. rovina vztahu – srdeční čakra – Láskyplná svázanost

 

Harmonický vztah:

-         je mezi vámi srdečná náklonnost a cítíte vřelost srdce

-         cítíte otevřenost, důvěru a oddanost,

-         pociťujete lásku, která ctí svobodu druhého

-         vnímáte bezpodmínečnou lásku ke všemu, co je

-         cítíte hlubokou svázanost bez vlastnických nároků

-         cítíte bezpečí a vnitřní mír

-         cítíte lásku k sobě samému

-         pociťujete souznění se vším díky všeobjímající lásce

-         cítíte klid, štěstí a vnitřní harmonii

-         jste vnímaví a zranitelní

 

Narušený vztah:

-         vaše srdce je uzavřené či zlomené

-         vaše láska je odmítaná

-         pociťujete strach a nedůvěru

-         cítíte nedostatek lásky k sobě samému

-         pociťujete neklid

 

5. rovina vztahu  – krční čakra– Společná tvořivost a komunikace

 

Harmonický vztah:

-         podporujete se navzájem v individuálním nebo společném tvůrčím výrazu

-         vzájemně se inspirujete

-         vzájemně si pomáháte pobídkou a povzbuzením

-         otevřeně komunikujete jak uvnitř vztahu, tak v kontaktu s jinými lidmi

-         sdílíte vnitřní bohatství

Narušený vztah:

-         kladete si překážky v tvůrčím vyjádření

-         máte bloky v komunikaci jak mezi sebou (jako partnery), tak s jinými lidmi

-         máte nedostatek sebedůvěry

-         máte negativní postoje a z toho vyplývající ztrátu odvahy

-         podeceňujete sami sebe nebo sebe navzájem či znevažujete váš tvůrčí potenciál,

 

6. rovina vztahu – třetí oko – Duchovní růst

 

Harmonický vztah:

-         jste spirituálně svázaní a máte intuitivní vědění

-         jste vědomí a máte rozšířené vnímání

-         máte velkou schopnost naplnění

-         jste schopni jasného prohlédnutí a vědění toho, co je za slovy

-         chápete smysl kosmických dějů

 

Narušený vztah:

-         máte nedostatek důvěry pro vlastní vnímání

-         máte hluboký a tísnivý pocit nesmyslnosti

-         máte nedostatek smyslu pro“svět za věcmi“

-         omezujete a znevažujete vlastní spiritualitu

-         nejste schopni pohlížet na váš život z vyššího hlediska

 

7. rovina  – korunní čakra: Vztah k celku

 

Harmonický vztah:

-         cítíte jistotu kosmické svázanosti

-         cítíte propustnost, otevřenost pro kosmickou lásku a inteligenci

-         máte zkušenost splynutí s vesmírem

-         cítíte souznění s kosmickými energiemi

 

Narušený vztah:

-         nedostatečná propustnost a vnímavost

-         zažíváte vnitřní temnotu a beznaděj

-         cítíte se odloučení od požehnání kosmické lásky

-         jste vědomě či nevědomě uzavření vůči kosmickým energiím a silám

 

 

přepracováno a inspirováno textem Gerda Zieglera z knihy Tarot – Zrcadlo vašich vztahů

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář